Informacje prawne

Linkowanie strony internetowej Coronavirus Wrocław

Linkowanie strony internetowej Coronavirus Wrocław jest dozwolone, jeśli służy to udostępnieniu większej ilości informacji na dany temat osobie odwiedzającej inną stronę. Linkowanie, które wykazuje wyraźne znaki wprowadzania w błąd odwiedzających poprzez połączenie strony internetowej Coronavirus Wrocław ze stroną tematycznie z nią niezwiązaną, jest zabronione.

Prosimy nie udostępniać bezpośrednich linków do poszczególnych stron naszej oferty, ponieważ w przypadku zdalnego wywołania ASP poszczególnych stron niektóre elementy nawigacyjne są w pewnych okolicznościach niepoprawnie inicjowane. W odpowiedzi na szczegółowe zapytania przekażemy Państwu linki bezpośrednio do konkretnych fragmentów naszych treści. Coronavirus Wrocław nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z wywoływaniem naszej witryny za pośrednictwem innych witryn.

Ochrona danych

Wszelkie dane przekazane lub uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony są traktowane zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych uzyskanych za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych, umową państwową o usługach medialnych i ustawą o usługach informacyjnych i komunikacyjnych.

Dane przekazywane Coronavirus Wrocław

Dane przekazywane Stowarzyszeniu Europa Forum z siedzibą we Wrocławiu będą traktowane jako poufne i użytkowane wyłącznie do celów określonych przez użytkownika. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Pliki cookie i JavaScript

Witryna Coronavirus Wrocław korzysta z plików cookie, na przykład do zapisywania ustawień języka, a po stronie klienta z JavaScript, na przykład do obsługi menu. Aby móc skorzystać w pełni z funkcji witryny Coronavirus Wrocław, ustawienia te należy aktywować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki cookie i JavaScript są wykorzystywane wyłącznie do nawigacji na stronie.

Zewnętrzne strony internetowe

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że na zewnętrznych stronach internetowych połączonych linkami z witryną Coronavirus Wrocław mogą być gromadzone dane, które nie są przekazywane Stowarzyszeniu Europa Forum i za których korzystanie Stowarzyszenie Europa Forum nie ponosi odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo wprowadzonych danych

Dostęp do witryny Coronavirus Wrocław odbywa się za pośrednictwem otwartego protokołu HTTPS. Dane wprowadzane przez użytkowników witryny Coronavirus Wrocław mogą być również rejestrowane przez osoby trzecie w trakcie dokonywanych operacji. Sytuacja ta jest poza zasięgiem wpływu i odpowiedzialności Stowarzyszenia Europa Forum.

Przekazane adresy e-mail

Poprzez przekazanie adresu e-mail w formularzu na naszej witrynie użytkownik tworzy aktywny kontakt z Stowarzyszeniem Europa Forum (Zgoda). W ten sposób Stowarzyszenie Europa Forum uzyskuje prawo do przesyłania informacji na przekazany adres e-mail. Przekazane adresy e-mail nie są przekazywane przez Stowarzyszenie Europa Forum osobom trzecim.

Jeżeli nadawca nie życzy sobie otrzymywania informacji od Stowarzyszenia Europa Forum, może on w każdej chwili wysłać do nas e-mail, wpisując „Rezygnacja” w temacie wiadomości. Dany adres e-mail zostanie usunięty z bazy danych Coronavirus Wrocław. Nie ma możliwości blokowania w ten sposób komunikatów generowanych automatycznie przez obsługujący naszą witrynę program do potwierdzania wprowadzanych danych.

Wysłanie wiadomości z rezygnacją dla adresu e-mail, dla którego zostało utworzone hasło na naszej na naszej witrynie wiąże się z dezaktywacją wprowadzonych danych i usunięciem takiego hasła z systemu.

Prawo autorskie

Wszystkie artykuły są chronione prawem autorskim Coronavirus Wrocław. Niniejsza strona i wszystkie treści oraz obrazy umieszczone na niej są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek użycie naruszające ścisłe ograniczenia wynikające z praw autorskich jest niedopuszczalne i zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia Europa Forum.

Prawo autorskie w zakresie powiązanych stron internetowych

Prawo autorskie chroni również zawartość witryn partnerskich umieszczonych na stronie internetowej Coronavirus Wrocław. Podstawą do ochrony treści witryn naszych partnerów są umowy dwustronne zawarte między stroną partnerską a Stowarzyszeniem Europa Forum. Należy również przestrzegać praw autorskich i praw autora partnerskich witryn Stowarzyszenia Europa Forum.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zawartość może być kopiowana, dystrybuowana oraz archiwizowana elektronicznie lub udostępniana w formie elektronicznej wyłącznie za uprzednią pisemną zgodną Stowarzyszenia Europa Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa autorów

Wszystkie artykuły są chronione prawami autorskimi danego autora artykułu. Jeżeli Coronavirus Wrocław wykorzystuje tylko skrót od nazwiska autora, w odpowiedzi na zapytanie wyślemy pełne nazwisko danego autora.

Korzystanie z artykułów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej

Korzystanie z artykułów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych związanych z odczytem informacji ze strony internetowej przez użytkownika. Utworzenie jednej lub większej liczby kopii nie jest dozwolone. Tylko artykuły umieszczone w sekcji Pliki do pobrania są przeznaczone do powielania i dystrybucji.

Brak odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Strona zawiera odnośniki (linki) do stron osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Odpowiedzialność za te strony ponoszą wyłącznie ich twórcy. Coronavirus Wrocław podczas pierwszych odwiedzin na stronach, do których kierują linki zewnętrzne, sprawdził, czy zamieszczone na nich obce treści nie naruszają obowiązującego prawa. W danym momencie nie stwierdził widocznych oznak naruszenia prawa. Coronavirus Wrocław nie ma żadnego wpływu na obecną i przyszłą postać odnośnych stron ani zamieszczone na nich treści. Umieszczenie w niniejszym serwisie linków zewnętrznych nie oznacza, że Coronavirus Wrocław rości sobie prawo własności do treści dostępnych poprzez te linki. Ciągła kontrola linków zewnętrznych bez konkretnych informacji o naruszeniach prawa jest niemożliwa. Jednakże w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie linki zewnętrzne są bezzwłocznie usuwane.

Wyraźne zdystansowanie się od treści stron zewnętrznych oraz od witryn, do których prowadzą linki, a także od sposobu ich działania

Niniejszym dystansujemy się wyraźnie od wszelkich treści umieszczonych na stronach lub w plikach lub w grafikach, do których linki umieszczone przez nas prowadzą, a tym samym nie uznajemy ich za nasze własne. Wszelkie naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zwyczajów i obyczajów, które stały się nam znane, spowodują natychmiastowe usunięcie linków, wpisów, grafik lub innych form odwołania z witryny Coronavirus Wrocław. Odpowiedzialność za treści oraz informacje umieszczone na powiązanych stronach lub pod udostępnionymi adresami internetowymi będzie ponoszona wyłącznie przez danego właściciela adresu URL, operatora lub administratora.

Linki do zewnętrznych stron internetowych i witryn

W przypadku prostych linków URL do stron lub witryn zewnętrznych problemem jest połączenie z publicznie dostępnymi informacjami na stronie internetowej, do której link prowadzi. Ogólnie Stowarzyszenie Europa Forum nie sprawdza, czy połączenie z witryną Coronavirus Wrocław poprzez link jest dopuszczalne.

Jeżeli dana witryna jest połączona poprzez link z naszą stroną internetową, a nie życzą sobie Państwo tego typu połączenia, prosimy nas o tym poinformować. Niezwłocznie usuniemy taki link.

Aktualność linków

Wszystkie linki do zewnętrznych dostawców były sprawdzane pod kątem ich poprawności w momencie ich wprowadzenia. Biorąc jednak pod uwagę to, że internet jest przedmiotem ciągłych zmian, Coronavirus Wrocław nie jest w stanie zagwarantować, że w czasie odwiedzin naszej strony internetowej linki:

a) nadal prowadzą do miejsca przeznaczenia;
b) nadal zawierają tę samą treść, jaką zawierały w momencie ich wprowadzenia.

W szczególności Coronavirus Wrocław podkreśla, że treść kryjąca się za linkiem nie jest naszą własnością. Ponadto Coronavirus Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za treści danych stron internetowych i za sposób ich działania. Linki do zewnętrznych dostawców nie stanowią oceny lub rekomendacji Coronavirus Wrocław.

Jeżeli napotkają Państwo na naszej stronie nieaktualne lub błędne linki lub odnośniki, które naruszają artykuły przepisów prawa lub dobre obyczaje, prosimy nas o tym poinformować.

Odpowiedzialność za treści określona w ustawie państwowej o usługach medialnych

Jak określono ustawie państwowej o usługach medialnych, odpowiedzialność za treści na naszej stronie należące do Coronavirus Wrocław ponosi rada dyrektorów Stowarzyszenia Europa Forum. W rozumieniu prawa prasowego odpowiedzialność za treści na naszej stronie należące do Coronavirus Wrocław ponosi zarząd Stowarzyszenia Europa Forum.

Brak gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności

Dział redakcyjny mimo skrupulatnych kontroli i sprawdzania źródeł nie daje żadnej gwarancji odnośnie do prawdziwości treści. Wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku informacji lub treści umieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest wykluczona. Obowiązuje jedynie prawo do publikacji korekty lub innej wersji.

Prezentacje

W Coronavirus Wrocław zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zaangażowanie się w prezentacje objaśniające nasze usługi outsourcingowe, aby umożliwić ludziom biznesu a nawet studentom pełne zrozumienie istoty czynników sukcesu w naszej branży.

Archiwum newsletterów

Okresowo Coronavirus Wrocław opublikuje newsletter, aby nasi klienci byli na bieżąco z branżowymi lub rządowymi zmianami, lub aby po prostu zwrócić uwagę na to, co nowego słychać w Coronavirus Wrocław.

Arkusze informacyjne

Coronavirus Wrocław zdaje sobie sprawę, że usługi przez nas oferowane mogą być lepiej wyjaśnione w formie arkuszy informacyjnych. Arkusze te pozwalają wgłębić w szczegóły w celu pełnego zrozumienia danej usługi i uzyskać pewność, że Coronavirus Wrocław jest w stanie sprostać Państwa wymaganiom.

Materiały marketingowe

Ważne jest dla nas, abyśmy wciąż wspierali naszą stronę internetową materiałami marketingowymi, które można łatwo pobrać lub przejrzeć. Pozwala to klientom i potencjalnym klientom uzyskać wgląd w Coronavirus Wrocław i w to, jak prezentujemy się na zewnątrz.